Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 7 februari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staat van de Europese Unie 2023 (36.259)

- E220023 - Werkprogramma 2023 van de Europese Commissie

Werkprogramma 2023 van de Europese Commissie

De commissie stelt voor de volgende prioriteiten te selecteren uit het Europees Werkprogramma 2023:
20. Meerjarig Financieel Kader.
22. Eigen middelen.
41. Pakket verdediging democratie.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl