Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 7 februari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Modernisering erkenningenstelsel Wegenverkeerswet 1994 (36.164)

- Mededelingen en informatie

De commissie besluit op verzoek van het lid Kluit (GroenLinks) het wetsvoorstel 36164, vermeld op de termijnbrief van 3 februari 2023, op 21 februari 2023 voor voorbereidend onderzoek te agenderen.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra