Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 7 februari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Uitvoering Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (34.269)

- 36200 IV / 34269, I

Brief van de staatssecretaris van BZK over besluitvorming door de Rijksministerraad op 27 januari 2023; Uitvoering Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

De commissie neemt kennis van de brief over de besluitvorming van de Rijksministerraad van 27 januari 2023 en besluit deze brief desgewenst te betrekken bij het te plannen mondeling overleg.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman