Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 14 februari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU en de rechtsstaat (35.295)

- 35295, AG

Brief van de minister en de staatssecretaris van BZK over de hernieuwde Rijksbrede strategie voor het beschermen van het vrije en open publieke debat tegen desinformatie; EU en de rechtsstaat

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd de PvdA (Koole) en de PvdD (Nicolai).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman