Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 14 februari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tweede incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2023 inzake lening Invest-NL in verband met SIF (36.304)

- Mededelingen en informatie

De commissie neemt kennis van de brief van 13 februari 2023 (36304, A) inzake het verstrekken van een lening aan SIF Group NL via Invest-NL en zij besluit de hiermee verband houdende tweede incidentele suppletoire begroting EZK 2023 (36304) af te wachten.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer