Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 21 februari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staat van de Europese Unie 2023 (36.259)

- Staat van de Unie

Brief van de minister van BuZa inzake Staat van de Unie 2023; Staat van de Europese Unie 2023

De commissie besluit op 7 maart 2023 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering over de Staat van de Europese Unie 2023.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl