Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 21 februari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Modernisering erkenningenstelsel Wegenverkeerswet 1994 (36.164)

- 36164

Modernisering erkenningenstelsel Wegenverkeerswet 1994

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks en de PvdA gezamenlijk (Kluit/Karakus).


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra