Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 7 maart 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staat van de Europese Unie 2023 (36.259)

- Staat van de Unie

Brief van de minister van BuZa inzake Staat van de Unie 2023; Staat van de Europese Unie 2023

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering voorafgaand aan de Algemene Europese Beschouwingen wordt geleverd door de D66-fractie (Backer). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl