Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 7 maart 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07)

- Mededelingen en informatie

De commissie besluit op verzoek van het lid Karimi (GroenLinks) een bespreking te agenderen van het bericht van de Raad van State van 1 maart 2023 'Gro­te ka­mer van Af­de­ling be­stuurs­recht­spraak loopt aan te­gen hard­heid van de wet'. De commissie verzoekt de griffie na te gaan of de Tweede Kamer en/of de regering hebben gereageerd op deze berichtgeving.

De commissie besluit tevens het afschrift van de brief aan de Tweede Kamer d.d. 23 februari jl. te agenderen inzake de vierde periodieke rapportage van de staatsagent bij KLM.


De griffier van de commissie,
Helene de Man