Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 7 maart 2023
1. 36200 / 36202, AV

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over de uitvoering van de motie van het lid Koffeman c.s. over het afschaffen van btw op groente en fruit; Miljoenennota 2023

De commissie besluit op 21 maart 2023 gelegenheid te bieden voor inbreng voor de derde ronde schriftelijk overleg.

2. Brief staatssecretaris over ICT bij de Belastingdienst

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over ICT bij de Belastingdienst; Belastingdienst

De commissie besluit de bespreking van de brief aan te houden tot na het geplande werkbezoek aan de Belastingdienst op maandag 20 maart 2023.

3. Mededelingen en informatie

De commissie besluit op verzoek van het lid Karimi (GroenLinks) een bespreking te agenderen van het bericht van de Raad van State van 1 maart 2023 'Gro­te ka­mer van Af­de­ling be­stuurs­recht­spraak loopt aan te­gen hard­heid van de wet'. De commissie verzoekt de griffie na te gaan of de Tweede Kamer en/of de regering hebben gereageerd op deze berichtgeving.

De commissie besluit tevens het afschrift van de brief aan de Tweede Kamer d.d. 23 februari jl. te agenderen inzake de vierde periodieke rapportage van de staatsagent bij KLM.


De griffier van de commissie,
Helene de Man