Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 21 maart 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Woningcorporaties (29.453)

- 29453, B

Brief van de minister voor VRO over de Staat van de corporatiesector 2022; Woningcorporaties

De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot de volgende vergadering.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman