Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 21 maart 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke verlenging bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen (35.604)

- 35604, H

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over de eerste rapportage onregelmatigheden Wet biometrie in de vreemdelingenketen; Tijdelijke verlenging bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van J&V van 6 maart 2023 (35604, H) voor kennisgeving aan te nemen. Zij verzoekt de griffie de in de brief genoemde evaluatie, die naar verwachting in de eerste helft van 2024 wordt afgerond, na ontvangst te agenderen.


De griffier van de commissie,
Helene de Man