Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 21 maart 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Delegatiebepaling hernieuwde implementatie EU-richtlijn verkeersveiligheid weginfrastructuur (36.189)

- 36189

Delegatiebepaling hernieuwde implementatie EU-richtlijn verkeersveiligheid weginfrastructuur

De commissie besluit op 4 april 2023 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra