Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 4 april 2023




Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU en de rechtsstaat (35.295)

- 35295

Brief van de minister en de staatssecretaris van BZK met de beantwoording van vragen over de hernieuwde Rijksbrede strategie voor het beschermen van het vrije en open publieke debat tegen desinformatie; EU en de rechtsstaat

De commissie besluit 18 april 2023 gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman