Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 4 april 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staat van de Europese Unie 2023 (36.259)

- 36.259 EK, D

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa inzake de Algemene Europese Beschouwingen 2023; Staat van de Europese Unie 2023

De commissie besluit het verslag van een schriftelijk overleg (36259, D) te betrekken bij de Algemene Europese Beschouwingen, gepland op 18 april 2023.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl