Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 4 april 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Delegatiebepaling hernieuwde implementatie EU-richtlijn verkeersveiligheid weginfrastructuur (36.189)

- 36189

Delegatiebepaling hernieuwde implementatie EU-richtlijn verkeersveiligheid weginfrastructuur

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit), de PvdA (Karakus) en de PvdD (Nicolaï) gezamenlijk.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra