Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 11 april 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staat van de Europese Unie 2023 (36.259)

- Voorbespreking Algemene Europese Beschouwingen

Met het doel te onderzoeken of in de Algemene Europese Beschouwingen 2023 een bepaalde focus kan worden gebracht of gezamenlijk kan worden opgetrokken, bespreekt een aantal woordvoerders hun onderwerpkeuze voor het debat.

- 21.501-20, DC

Brief van de minister van BuZa inzake verslag van de Europese Raad en de Eurozonetop van 23 en 24 maart 2023; Europese Raad

Het lid Koole (PvdA) verzoekt of ambtelijk kan worden nagevraagd of de Kamer voor de Algemene Europese Beschouwingen op 18 april aanstaande de in het verslag aangekondigde BNC-fiche over de Net Zero Industry Act (COM(2023)161) zou kunnen ontvangen.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl