Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 11 april 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Brief stand van zaken ICT-systemen belastingdienst (36.202/31.066) (T03514)

- T03514

Toezegging Brief stand van zaken ICT-systemen belastingdienst (36.202/31.066)

De griffie gaat op verzoek van de commissie bij het lid Van der Voort (D66) na of toezegging T03514 als voldaan kan worden aangemerkt en zal de commissie hierover informeren.


De griffier van de commissie,
Helene de Man