Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 11 april 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT (36.275)

- 36.275

Tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 9 mei 2023.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren