Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 11 april 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E230004 - Voorstel voor een verordening betreffende vooraf te verstrekken passagiersgegevens met het oog op de controles aan de buitengrenzen

- E230004 en E230005

Voorstellen verordeningen inzake vooraf te verstrekken passagiersgegevens (API)

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering en/of de Europese Commissie wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen), PvdA (Recourt), D66 (Dittrich) en de PvdD (Nicolai) gezamenlijk en PVV (Bezaan).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren