Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 11 april 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verankering experiment educatieve module en enkele andere aangelegen wijzigingen op het gebied van de lerarenopleiding (36.132)

- 36132

Verankering experiment educatieve module en enkele andere aangelegen wijzigingen op het gebied van de lerarenopleiding

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 18 april 2023.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra