Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 18 april 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring Verdrag met de Staat Israël inzake de status van hun strijdkrachten (36.021)

- 36021

Goedkeuring Verdrag met de Staat Israël inzake de status van hun strijdkrachten

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 23 mei 2023.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk