Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 18 april 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Delegatiebepaling hernieuwde implementatie EU-richtlijn verkeersveiligheid weginfrastructuur (36.189)

- 36189

Delegatiebepaling hernieuwde implementatie EU-richtlijn verkeersveiligheid weginfrastructuur

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor om op 9 mei 2023 over het wetsvoorstel te stemmen.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra