Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 18 april 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (36.031 (R2161))

- 36031 (R2161) / 36200 IV / 34269, B

Brief van de staatssecretaris van BZK over de Onderlinge regeling Samenwerking bij hervormingen; Uitvoering Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

De commissie besluit op 16 mei 2023 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg over de brief inzake de Onderlinge regeling Samenwerking bij hervormingen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman