Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 18 april 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verankering experiment educatieve module en enkele andere aangelegen wijzigingen op het gebied van de lerarenopleiding (36.132)

- 36132

Verankering experiment educatieve module en enkele andere aangelegen wijzigingen op het gebied van de lerarenopleiding

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Krijnen) en de PvdA (Fiers) gezamenlijk.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra