Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 9 mei 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Actieve inzet voor transparantie in EU-besluitvorming (35.295) (T03400)

- Halfjaarlijks toezeggingenrappel

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2023

De commissie besluit naar aanleiding van de reactie op het halfjaarlijks toezeggingenrappel de status van de toezeggingen met nummers T03411, T01941, T03400, T03395 en T03399 (allen openstaand) ongewijzigd te laten.
Voorts besluit de commissie de status van de toezegging met nummer T02273 als voldaan aan te merken.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl