Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 9 mei 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Zelfstandig ondernemerschap (31.311)

- 35074 / 29544, AA en 29544, K

Brief van de minister van SZW over de voortgang van de uitwerking van het arbeidsmarktpakket; Brief van de minister van SZW over de voortgang met betrekking tot maatregelen op het gebied van werken met zelfstandigen en werken als zelfstandige; Arbeidsmarktbeleid

De commissie besluit op 30 mei 2023 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl