Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 16 mei 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (36.031 (R2161))

- 36031 (R2161) / 36200 IV / 34269, B

Brief van de staatssecretaris van BZK over de Onderlinge regeling Samenwerking bij hervormingen; Uitvoering Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

De commissie besluit de brief van 4 april 2023 voor kennisgeving aan te nemen. Zij blijft het dossier volgen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman