Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 23 mei 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring Verdrag met de Staat Israël inzake de status van hun strijdkrachten (36.021)

- 36021

Goedkeuring Verdrag met de Staat Israël inzake de status van hun strijdkrachten

Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Karimi) en de SP (Van Apeldoorn).


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk