Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 23 mei 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over geen subsidies meer op het stoken van houtige biomassa (35.668, F)

- Beleidsinzet biogrondstoffen

Verslag nader schriftelijk overleg (32813 / 35668, AT)

De commissie besluit de brief van de minister voor Klimaat en Energie van 11 mei 2023 (verslag nader schriftelijk overleg 32813/ 35668, AT) voor kennisgeving aan te nemen en de status van de gewijzigde motie-Schalk c.s. (35668, I) niet te wijzigen. Het lid Koffeman (PvdD) stelt naar aanleiding van het gevoerde nader schriftelijk overleg voor de minister per brief te vragen hoe hij de motie-Koffeman c.s. (35668, F) gaat uitvoeren. In verband daarmee blijft ook de status van deze motie ongewijzigd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer