Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 23 mei 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT (36.275)

- 36.275

Tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren