Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 23 mei 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verankering experiment educatieve module en enkele andere aangelegen wijzigingen op het gebied van de lerarenopleiding (36.132)

- 36132

Verankering experiment educatieve module en enkele andere aangelegen wijzigingen op het gebied van de lerarenopleiding

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor op 30 mei 2023 over het wetsvoorstel te stemmen, opdat woordvoerders desgewenst een stemverklaring kunnen afleggen.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra