Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 23 mei 2023
1. 35515

Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks en PvdA gezamenlijk (Krijnen/Karakus).

2. 35870

Ondersteuning donorkinderen

De commissie stelt voor de procedure, in verband met de Kamerwisseling, aan te houden tot een van de eerstvolgende commissievergaderingen na de Kamerwisseling.

3. 36002

Verzamelwet VWS 2022

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen; bij voorkeur nog vóór het zomerreces.

4. Achterbanconsultatie Hervormingsagenda Jeugd

Brief van de staatssecretaris van VWS van 17 mei 2023 (31839, AG)

De commissie neemt de brief van 17 mei 2023 (31839, AG), in afwachting van de definitieve Hervormingsagenda Jeugd, voor kennisgeving aan. Toezegging T03570 wordt met de brief als voldaan aangemerkt.

5. Halfjaarlijks rappel toezeggingen VWS en LZS

Verslag schriftelijk overleg (36200 XVI, P)

De commissie besluit naar aanleiding van de reactie op het rappel toezeggingen (36200 XVI, P) T02174 als deels voldaan te handhaven met 1 januari 2024 als deadline. T03416, T03466 en T03415 blijven gehandhaafd als openstaand (de deadline van T03416 wordt 1 januari 2025). T03307 wordt aangemerkt als voldaan.
De VWS-toezeggingen over covid-19-onderwerpen zullen op 30 mei 2023 geagendeerd worden in een gezamenlijke vergadering van de commissies J&V, VWS en BiZa/AZ.

6. Rondvraag

Het lid Van Pareren (Fractie-Nanninga) zal naar aanleiding van de tweede deelsessie van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE) informatie aanleveren over de Medicrime conventie. Deze informatie zal worden opgenomen onder Mededelingen en informatie op de commissieagenda van 30 mei 2023.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer