Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 30 mei 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur (36.277)

- 36277

Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 27 juni 2023. Op die datum kan inbreng voor verslag worden geleverd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer