Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 30 mei 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Zelfstandig ondernemerschap (31.311)

- 35074 / 29544, AA; 29544, K; 35074, AB

De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot de volgende commissievergadering op 20 juni 2023.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl