Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 30 mei 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Maatoug Verplichtstelling vertrouwenspersoon ongewenst gedrag op de werkvloer (35.592)

- 35592

Initiatiefvoorstel-Maatoug Verplichtstelling vertrouwenspersoon ongewenst gedrag op de werkvloer

De commissie besluit de procedure aan te houden tot 20 juni 2023, zodat de nieuwe commissie SZW over een eventuele schriftelijke behandeling kan besluiten en een inbrengdatum kan bepalen.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl