Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 20 juni 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Wanneer ambities betreffende natuur niet gehaald worden, bezien wat de onderliggende redenen zijn (34.985) (T03010)

- Toezegging T03010

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van LNV en de minister voor N&S over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2023

De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot 4 juli 2023.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra