Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 20 juni 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Zelfstandig ondernemerschap (31.311)

- 35074 / 29544, AA; 29544, K; 35074, AB

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de GroenLinks-PvdA-fractie (Vos). De commissie besluit op 4 juli 2023 fracties de gelegenheid te bieden om aanvullende inbreng te leveren waarna de conceptbrief per e-mail in de commissie zal circuleren.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl