Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 20 juni 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Maatoug Verplichtstelling vertrouwenspersoon ongewenst gedrag op de werkvloer (35.592)

- 35592

Initiatiefvoorstel-Maatoug Verplichtstelling vertrouwenspersoon ongewenst gedrag op de werkvloer

Inbreng voor verslag kan worden geleverd op dinsdag 11 juli 2023.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl