Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 27 juni 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Eerste incidentele suppletoire begroting Buitenlandse Zaken 2023 inzake ophoging Nederlandse bijdrage Europese Vredesfaciliteit (36.302)

- 36302

Eerste incidentele suppletoire begroting Buitenlandse Zaken 2023 inzake ophoging Nederlandse bijdrage Europese Vredesfaciliteit

De commissie brengt blanco verslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

- 36336

Tweede incidentele suppletoire begroting Buitenlandse Zaken 2023 inzake steun Oekraïne en tweede ophoging Nederlandse bijdrage Europese Vredesfaciliteit

De commissie brengt blanco verslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk