Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 27 juni 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staat van de Europese Unie 2023 (36.259)

- 36.259, M

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa inzake appreciatie van de Top van de Raad van Europa van 16-17 mei in Reykjavik; Staat van de Europese Unie 2023

De commissie besluit naar aanleiding van de appreciatie van de Top van de Raad van Europa (36259, M) vragen te stellen aan de regering. De inbrengdatum is gesteld op 11 juli 2023.

- T03595

Toezegging Afschrift beantwoording schriftelijke Tweede Kamervragen inzake gebruik vluchten binnen de EU (36.259)

De commissie stemt ermee in de status van de toezegging met nummer T03595 op voldaan te zetten, mits akkoord van de leden van de PVV-fractie. Deze leden hebben nadien akkoord gegeven.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl