Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 27 juni 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Afschrift contourennota Mijnbouwwet (35.603/36.094) (T03575)

- T03575 - Toezending Contourennota herziening mijnbouwstelsel

Brief van de staatssecretaris van EZK van 10 mei 2023 (32849 / 35603 / 36094, A)

De commissie besluit op 11 juli 2023 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. Het lid Koffeman (PvdD) heeft kenbaar gemaakt voornemens te zijn inbreng te leveren. Tevens besluit de commissie toezegging T03575 als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer