Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 27 juni 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Brieven onderhandelingsakkoord (35.603/36.094) (T03576)

- T03576 - Toezegging brieven onderhandelingsakkoord

Brief van de staatssecretaris van EZK van 8 mei 2023 (33529, 35603, 36094, P)

De commissie besluit op verzoek van het lid Van Langen (BBB) dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 11 juli 2023 voor inbreng voor schriftelijk overleg. Voorts besluit de commissie toezegging T03576 als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer