Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 27 juni 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet implementatie Richtlijn kleineondernemersregeling (36.312)

- 36312

Wet implementatie Richtlijn kleineondernemersregeling

De commissie brengt blanco verslag uit, teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te doen.


De griffier van de commissie,
Helene de Man