Korte aantekeningen vergadering commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) van 27 juni 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur (36.277)

- 36277

Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van BBB (Oplaat), GroenLinks-PvdA (Kluit), VVD (Klip-Martin), D66 (Aerdts), PVV (Faber), ChristenUnie (Holterhues), PvdD (Visseren-Hamakers) en Van der Goot (OPNL).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer