Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken (BIZA) van 4 juli 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Woningcorporaties (29.453)

- 29453, D

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor VRO over de 'Staat van de Corporatiesector 2022' en het rapport ‘Onderdak bieden’ en de kabinetsreacties; Woningcorporaties

Naar aanleiding van het verslag schriftelijk overleg (29453, D) besluit de commissie op 12 september 2023 gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman