Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 4 juli 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Overgangsperiode invoering mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (36.205)

- 36205

Overgangsperiode invoering mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fractie van JA21 (Baumgarten).


De griffier van de commissie,
Helene de Man