Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 4 juli 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Wanneer ambities betreffende natuur niet gehaald worden, bezien wat de onderliggende redenen zijn (34.985) (T03010)

- Toezegging T03010

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van LNV en de minister voor N&S over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2023

N.a.v. de brief van 13 april 2023 (36200 XIV, G) wordt inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister van LNV geleverd door de fracties van de BBB (Van Langen-Visbeek) en GroenLinks-PvdA (Kluit). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra