Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 4 juli 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Zelfstandig ondernemerschap (31.311)

- 35074 / 29544, AA; 29544, K; 35074, AB

Brief van de minister van SZW over een appreciatie van een onderzoek van SEO Economisch Onderzoek naar een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen; Wet arbeidsmarkt in balans; Brief van de minister van SZW over de voortgang van de uitwerking van het arbeidsmarktpakket; Brief van de minister van SZW over de voortgang met betrekking tot maatregelen op het gebied van werken met zelfstandigen en werken als zelfstandige; Arbeidsmarktbeleid

Naast de reeds eerder ontvangen inbreng van de fractie van GroenLinks-PvdA (Vos) wordt heden inbreng voor schriftelijk overleg geleverd door de fracties van VVD (Petersen) en D66 (Belhirch). De conceptbrief zal per e-mail circuleren in de commissie.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl