Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 4 juli 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Moonen (D66) c.s. over het dichten van een pensioenkloof (36.067, Z)

- Moties en toezeggingen Wet toekomst pensioenen

Naar aanleiding van de voorliggende brieven (36067 AY, AZ en BA) besluit de commissie:
- op 26 september 2023 de gelegenheid te bieden om inbreng te leveren voor schriftelijk overleg;
- de moties 36067 Y, Z, AA, AO, AP, AR en AS als niet-uitgevoerd te blijven beschouwen;
- toezeggingen T03629 tot en met T03640 ongewijzigd als openstaand te blijven beschouwen met dien verstande dat bij toezeggingen T03631 en T03638 de deadline wordt verschoven naar 1 januari 2024.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl